Angol szavak

Ezúttal azt a témát járom körül, hogy hogyan lehet az angol szavakat csoportosítani. Ezt pedig azért teszem, hogy így átláthatóbbá tegyem, hogy milyen angol szavakat érdemes megtanulnod és hogyan.

 

Ezeket a témákat nézzük meg egy kicsit részletesebben!

 

  1. Szófajok és a mondatok összetétele

  2. Főnevek és melléknevek

  3. Igék és határozók

  4. Névmások

  5. Prepozíciók

  6. Igés kifejezések

  7. Állandósult szókapcsolatok

  8. Idiómák

  9. Témakörök

  10. Szavak tanulása szócsoportokban

 

Szófajok és mondatok összetétele

 

Ez a téma egyrészt azért fontos, mert a jó angol mondatok képzéséhez szükséges tudnod, hogy milyen angol szavakból áll, illetve azzal sem árt tisztában lenned, hogy az angolban nagyon gyakori az, hogy egy adott szó, akár több szófajhoz is tartozhat.

Az alap angol mondatban mindig van alany, állítmány és a legtöbb esetben van valamilyen határozó. Az alany a cselekvő fél, az állítmány a cselekvés kifejezése, a határozó pedig azt fejezik ki, hogy mikor, hol és hogyan történik valami.

Az alany főnév, névmás, vagy valamilyen összetett főneves szerkezet szokott lenni. Az ige vagy egy egyszerű szótári alakban áll, vagy valamilyen ragozott formában. 

A ragozás például lehet egyszerű jelen időben egyes szám harmadik személyben a szóvégi -s rag, de tulajdonképpen, amikor az igeidőket formázzuk segédigék segítségével, az is egy ragozott alak. Például have been, didn't go, must have missed, stb.

Határozóból is több fajta van, a leggyakoribbak a hely és időhatározók.

Tehát a jó szókincs és jó angol tudás szempontjából lényeges, hogy tisztában legyél az alap mondattannal is, azaz, hogy miből áll egy angol mondat. Ez azért fontos, mert ehhez tudod azt is hangolni, hogy milyen angol szavakat kell tanulnod.

 

Főnevek és melléknevek

Konkrétan főneveket és mellékneveket azért érdemes tanulnod a szókincsed fejlesztése érdekében, mert ezekkel nevezünk meg dolgokat, tárgyakat, helyeket. Maguk a főnevek a dolgok, tárgyak, helyek, a melléknevek pedig azt írják le, hogy ezek a dolgok milyenek. 

Bár tanulhatod a főneveket és mellékneveket külön is, de azért praktikusabb, ha eleve melléknévvel együtt kombinálva tanulod meg a főneveket.

Például tiny house, huge house, expensive watch, cheap watch, trendy watch, stb.

 

Igék és határozók

Igékkel cselekvéseket fejezünk ki, a határozókkal pedig azt tudjuk elmondani, hogy a cselekvéseket miképpen és hogyan hajtjuk végre.

Itt is azt javaslom, hogy igéket határozókkal kombinálva tanulj meg.

Például: look at him angrily, work really hard, study well, stb.

 

Névmások

Az angol névmások olyan szavak, amelyekkel főnevet vagy főneves szerkezetet tudunk helyettesíteni a fölösleges szóismétlések elkerülése érdekében.

Ilyenek a személyes névmások, visszaható névmások, mutató névmások, összetett névmások és mennyiséget jelölő névmások.

Itt találsz egy letölthető listát az angol névmásokról: 

nevmasok_lista.pdf

 

Prepozíciók

A prepozíciókkal lényegében szavak közti kapcsolatot tudunk kifejezni. Amit a magyar ragozással, azt az angol a prepozíciókkal tudja kifejezni.

A prepozíciók témakör előfordul az igei, főneves és mellékneves vonzatoknál (hope for, an application for, connected to), vannak helyhatározó prepozíciók (at the table), időhatározó prepozíciók (in the morning), mozgást kifejező prepozíciók (towards me), de még az igés kifejezésekben is prepozíciók szerepelnek (look after, give up)

 

Igés kifejezések

Az igés kifejezések olyan angol szavak együttesét jelentik, amikor egy ige után egy vagy akár kettő prepozíció is áll. Ezekre az a jellemző, hogy van egy konkrét jelentésük és van egy elvontabb is, amit csak akkor fogunk megérteni, ha azt az elvont jelentést eleve tudjuk, mert a kifejezésben szerepelő szavak alapján nem fogjuk tudni a jelentést.

Például a look up igés kifejezés szó szerinti jelentése felnézni és az elvont jelentése pedig kinézni egy szót a szótárból. Nagyon sok igés kifejezés van az angolban és ha igazán jó angol szókincset akarsz, akkor nem feledkezhetsz meg erről a területről sem.

Szeretnéd rendbe tenni az angol nyelvtani tudásodat? A fent taglalt témákkal részletesebben foglalkozhatsz ingyenes online angol tanfolyam keretén belül. <<Több infóért kattinst ide!>>

 

Állandósult szókapcsolatok

Ezek lényegében fix szókapcsolatok, amelyeket együtt kell megtanulnod. Szintén egy olyan terület az angol szavak tanulásával kapcsolatban, ami kihagyhatatlan.

Értelmet keresni abban, hogy miért így kombinálják a szavakat, nem igazán érdemes, el kell fogadni, hogy ezek az angol szavak témakörébe tartoznak és létező szókincs elemek, amiket meg kell tanulni.

Példák: do your homework és nem make your homework, heavy rain és nem big rain, take a seat, have a rest, stb.

 

Idiómák

Az idiómák szintén egy jelentős részét képezik az angol szókincsnek. Ezek olyan angol szavak együttese, amelyek együtt adnak valami kifejezést és ezek már az elvontabb kategóriába tartoznak. Alacsonyabb szinteken annyira nem fontos, hogy tudjál idiómákat használni, de B2-től fölfelé már illik és a választékos nyelvhasználat részének tekinthetők!

Példák: It's a peace of cake. (Nagyon könnyű.) Pull someone's leg. (Viccelődni valakivel.) So far so good. (Eddig minden jól megy.)

 

Témakörök

Témakörökben azért jó az angol szavakat tanulni, mert így átláthatóbbá tudod tenni, hogy mit tudsz és mit nem. Az előzőekben tárgyaltak inkább az angol nyelv szerkezete felől közelítette meg az angol szavak tanulását, de most inkább a logikai csoportosításról beszélek.

Hogy hogyan haladsz a témákban, azt vagy te szabhatod meg magadnak, vagy akár a nyelvvizsgák és érettségik témaköreit is alapul veheted.

Kiindulhatsz úgy is, hogy például megnézed, hogy a körülötted lévő dolgokat meg tudod-e nevezni. A gondolatokat, amelyek a fejedben szoktak lenni, ki tudod-e fejezni angolul?

A cselekvéseket, amelyeket minden nap végre szoktál hajtani tudod-e? Milyen típusú téli ruhadarabokat viselünk, satöbbi. Írj magadnak egy listát a témakörökből és így építsd fel az angol szókincs tudásodat!

 

Angol szavak tanulása szócsoportokban

Az angol szavakat ne egyesével, önmagukban tanuld meg, hanem mindig fűzd össze őket valamilyen más szóval, mert így könnyebben megmarad! Ha főneveket tanulsz, valamilyen melléknévvel együtt tanuld meg, vagy a vonzatos változatát!

Például knowledge of English, a good knowledge of English. Ha igét tanulsz, akkor pedig vagy valamilyen határozóval, vagy szintén vonzattal tanuld meg! Például return from his holiday, return quickly.

Ha szócsoportokat tanulsz meg, akkor gyorsabban fogod tudni a mondanivalódat összerakni, ráadásul nagyobb eséllyel fogod helyesen megfogalmazni, mint amikor egyes szavakra koncentrálsz és úgy akarsz valamit elmondani.


 

Vissza a bloglistához