Angol szóbeli - Valószínűség kifejezése

Valószínűség kifejezése – Making guesses

 

Angol társalgás és véleménycsere közben gyakran fejezünk ki olyan dolgokat, amikben nem vagyunk biztosak, hanem úgymond feltételezünk valamit.

Például: It could be rainy tomorrow. Lehet, hogy holnap esős idő lesz. He can't be ill, I've just seen him in the street. Nem lehet beteg, az előbb láttam az utcán.

A két példamondatban a could és a can't szavak fejezik ki a valószínűséget, illetve, a can't esetében a lehetetlenséget. A could és can't modális segédigék.

 

Who's that girl over there? I don't know. She could be the new girl.

Ki az a lány ott? Nem tudom. Lehet, hogy az új lány.

What's his name? I'm not sure, but it might be John.

Mi a neve? Nem tudom, de lehet, hogy John.

There are only ten books in the package. There must be some mistake.

Csak tíz könyv van a csomagban. Valami hiba kell hogy legyen.

Where's Zafira? Perhaps in the kitchen.

Hol van Zafira? Talán a konyhában.

I can't find my wallet. Maybe it's in your other bag.

Nem találom a pénztárcámat. Lehet, hogy a másik táskádban van.

When is our meeting? I don't know, but it's definitely not today.

Mikor van a megbeszélésünk? Nem tudom, de biztosan nem ma.

 

A fenti angol kifejezésekkel háromféle kategóriát tudunk kifejezni:

  • lehetséges dolgot: It could be..., It might be..., Maybe...

  • olyat, ami nem lehetséges: It can't be..., It's definitely not...

  • biztos dolgot: It must be...

Egészen pontosan milyen szituációkban lehet szükséged ezekre a kifejezésekre?

Amikor bizonyos információt kérdeznek tőlünk, mint például, hogy melyik országban gyártják a legtöbb autót, ki a leggyorsabb futó a világon, ki a leghíresebb színész, melyik a legnehezebb állat, satöbbi.

Illetve a hétköznapi életben, napi tevékenységünk közben is lehet ilyen angol kifejezésekre szükségünk, mint például amikor valaki keresi valamelyik dolgát, időpontról érdeklődik, és így tovább.

A lényeg, hogy ezeket az angol kifejezéseket akkor használjuk, amikor nem tudjuk teljesen biztosan, hogy mi a helyes válasz, inkább csak a véleményünket fejezzük ki (could be, might be, maybe, perhaps), illetve, amikor biztosan tudjuk, hogy mi az, ami nem lehetséges (it can't be, it's definitely not) és mi az, ami egészen biztosan úgy van (it must be).

Vissza a bloglistához