Jövőidő

Angolban a jövő időre az egyszerű jelennel, folyamatos jelennel, a will segédigével és a to be going to szerkezettel tudunk utalni.

Ezen kívül van még az úgynevezett future continuous (folyamatos jövő), future perfect (befejezett jövő) és future perfect continuous (folyamatos befejezett jövő) is, de én most ebben az írásomban az első pontban felsoroltakra fogok koncentrálni, mivel ezek azok, amelyeket a mindennapi életben is használunk és amelyek elkerülhetetlenek.

Tovább olvasok

Múltidő

Angolban a múlt idő kifejezésére többféle formát használunk. A leggyakrabban az egyszerű múltat (past simple), folyamatos múltat (past continuous), befejezett jelenidőt (present perfect) és a folyamatos befejezett jelenidőt (present perfect continuous) használjuk.

Mit jelent az, hogy egyszerű, folyamatos és befejezett?

Mivel ilyen fogalmak a magyarban nem léteznek, lehet hogy elsőre zavart kelthet az igeidők eme széles választéka. Ezeknek a fogalmaknak...

Tovább olvasok

Jelen idő

Az angolban a jelen időt további idősíkokra tudjuk osztani, a magyarral ellentétben, ahol alakilag csak egyféle jelen időt használunk. Az angolban létezik az úgynevezett egyszerű és folyamatos fogalom is.

Először is nézzük meg, hogy mit jelent az egyszerű (simple) és a folyamatos (continuous) fogalom!

Az egyszerű jelen idő

Az egyszerű fogalmával azt tudjuk kifejezni az angolban, hogy valami vagy egy egyszeri cs...

Tovább olvasok

Függő beszéd

A függő beszédet (Reported speech) arra használjuk az angolban, hogy visszaadjuk, amit valaki mondott, gondolt, vagy csinált. Ilyenkor az igét múlt idős alakba tesszük, még akkor is, amikor az információ a mostanra is vonatkozik, illetve még mindig igaz.

She said she was going to the cinema. (Azt mondta moziba megy.) 'she was going': múlt időben időben van az ige, ebben az esetben éppen folyamatos múlt időben. A magyar mindig jelen időt használ, amikor visszaidéz mondatokat, helyzeteket.<...

Tovább olvasok

Feltételes igeidők

Feltételes mondatokat olyan dolgok és történések kifejezésére használunk, amelyek csak bizonyos körülmények között történhetnek meg. If he invited me, I would go to his party. (Ha meghívna, elmennék a bulijába.)

Három fő típus van az angolban, ezekre gyakran úgy utalunk, hogy first conditional, second conditional és third conditional. (első, második és harmadik feltételes)

A feltételes mondatok két tagmondatból állnak ...

Tovább olvasok

Angol melléknévfokozás

Az angol melléknévfokozásnál vagy két dolgot szoktunk összehasonlítani (comparatives) vagy azt nézzük meg, hogy több valami közül melyik a 'legvalamilyenebb' (superlatives). Egy szótagú, két szótagú és több szótagú melléknevek esetén másképp képezzük a melléknevek fokozott alakját.

Egy szótagú melléknevek

Középfoknál (comparative) -er végződést kap a melléknév: old - older, big - bigger

Tovább olvasok

Vonatkozói névmások

A which, that, who, whose angol vonatkozói névmások általában olyan tagmondatok elején találhatóak, amelyek a mondatban szereplő főnévről szolgáltatnak további információt.

They are the boys who broke my window. (Ők azok a fiúk, akik betörték az ablakomat.) ... who broke my window, ez a mondatrész magyarázza, hogy azokról a fiúkról van szó, akik betörték az ablakomat.

A vonatkozói névmások kétfajta tagmondat típusn...

Tovább olvasok

Angol igeidők

Az angolban 12 igeidő van, a past, present és future idősíkokon belül az angol megkülönböztet úgynevezett, simple, continuous, perfect és perfect continuous módokat is. Így jön össze a 12: past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous, present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous, future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous.

Én az aláb...

Tovább olvasok

Szórend az angolban

Néha nem könnyű angolul fogalmazni. Az angolul tanulók sokszor gabalyodnak bele a mondatokba és olyan mondatszerkezetekkel állnak elő, hogy ember legyen a talpán, aki ki tudja hámozni miről is van szó. Ez azért van, mert a szórendnek az angolban megvannak a saját jellemzői.

Alap és egyéb szórend az angolban

  1. Az alap angol szórend: alany, állítmány (ige), tárgy. Joe writes beautiful poems.
  2. De v...
    Tovább olvasok

Angol mondatok

Miből áll egy angol mondat és melyek azok az elemek, amiknek mindenképpen benne kell lennie egy helyes mondatban? Írásomban többek között körbejárom a tagmondatok fogalmát és hogy milyen részei vannak az angol mondatnak: alany, állítmány, tárgy és határozók.

A mondat fogalma

A mondat olyan szavak csoportjából áll, amelyek így együtt egy értelmes üzenetet hordoznak. A legtöbb mondatban szerepel egy alany és egy ige. Például: Pete had a full...

Tovább olvasok

Oldalak