Angol prepozíciók

Az angol prepozíciók lényegében olyan szavak, amelyek mondatrészeket kötnek össze és bizonyos kifejezések előtt állnak. A jelentésük is innen származik, pre = előtte. Általában egy főneves szerkezet előtt állnak, de vannak más esetek is. This is a picture of my husband. (Ez a férjemről egy kép.)  Itt az of a prepozíció és a my husband a főneves kifejezés.

Lényegében a prepozíciók azt mutatják meg, hogy egy adott dolog hogyan kapcsolódik egy másikhoz. E...

Tovább olvasok

Angol kötőszavak

Az angol kötőszavak szavakat, illetve mondatrészeket kapcsolnak össze és fűznek logikai egységbe. Megfelelő kötőszavak használata nélkül egy-egy mondat üzenete akár darabosnak és nehezen érthetőnek tűnhet. A kötőszavakkal a gondolatainkat tudjuk egymáshoz kötni, szembeállítani egymással vagy meg tudunk indokolni valamit.

A leggyakoribb angol kötőszavak: and, but, or, yet, therefore, so, because, although, while

Élőszóban három van, amit...

Tovább olvasok

Angol határozók

Az angol határozók a melléknevekhez hasonlóan viselkednek, azaz bővebb információt szolgáltatnak, de ebben az esetben nem főnevekről vagy névmásokról, hanem igékről, melléknevekről, vagy akár más határozókról.

Az angol határozók leírják, hogy valami hogyan, mikor és hol történik: He was riding his bike carefully, We were late for class, I lived there, I am only joking.

Angol határozók képzése

Számos...

Tovább olvasok

Angol névmások

Mi a névmások szerepe az angolban? Az angol névmások olyan szavak, amelyekkel főnevet vagy főneves szerkezetet tudunk helyettesíteni a fölösleges szóismétlések elkerülése érdekében.

A leggyakoribb angol névmások: személyes névmások, visszaható névmások, mutató névmások, összetett névmások, mennyiséget jelölő névmások (personal pronouns, reflexive pronouns, demonstrative pronouns, compound pronouns, quantifiers).

Személyes névmások<...
Tovább olvasok

Angol igék

Az angol és a magyar igék használata közt igencsak óriási különbség van. Bár az igeragozás a magyaréhoz képest csekélyke, mégis rengeteg olyan dolog van, ami kihívás elé szokta állítani a nyelvtanulókat. Ilyenek például a segédigék használata, a rendhagyó múlt idős alakok és a különböző igés szerkezetek.

Az angol igék világával kapcsolatban szeretnék ezúttal egy átfogó képet felvázolni.

Igék és segédigék

Tovább olvasok

Angol melléknevek

Ebben az írásomban az angol melléknevekről szeretnék nektek egy rövid és átfogó képet adni. Körbejárom, hogy  mi jellemző rájuk, mi a funkciójuk, hogyan képezzük őket és szó lesz a melléknévfokozásról is.

Az angol mellékneveket (ugyanúgy mint a magyar mellékneveket) arra használjuk, hogy leírjuk, hogy egy adott dolog milyen, azaz további információt adunk róla, például, hogy valami hogyan néz ki, milyen nagy, satöbbi. A beautiful girl, a little flower, cle...

Tovább olvasok

Angol melléknevek

Ebben az írásomban az angol melléknevekről szeretnék nektek egy rövid és átfogó képet adni. Körbejárom, hogy  mi jellemző rájuk, mi a funkciójuk, hogyan képezzük őket és szó lesz a melléknévfokozásról is.

Az angol mellékneveket (ugyanúgy mint a magyar mellékneveket) arra használjuk, hogy leírjuk, hogy egy adott dolog milyen, azaz további információt adunk róla, például, hogy valami hogyan néz ki, milyen nagy, satöbbi. A beautiful girl, a little flower, cle...

Tovább olvasok

Angol főnevek

Az angol főnevek használata sok esetben nem tér el a magyar főnevek használatától, azonban van egy terület, ahol nagy különbség van. Ez az úgynevezett megszámolható és megszámolhatatlan főnevek témaköre. (Countable and Uncountable Nouns)

<--break->

Amikor nyelvtant tanulsz, igencsak hasznos, ha tisztában vagy az alapvető nyelvtani kifejezésekkel. Járjuk körb...

Tovább olvasok

Angol alap nyelvtan

Melyek azok az angol alap nyelvtan elemek, amiket mindenképpen érdemes tudnod? Ezt a témát most abból a szempontból közelítsük meg, hogy feltételezzük az a célod, hogy relatíve stabilan tudjál kommunikálni. Emellett azt is figyelembe vehetjük, hogy ez az első szint, amit az angol érettségik, illetve nyelvvizsgák mérnek.<--break->

Miért fontos tudni az angol alap nyelvtant?

Tovább olvasok

Oldalak