Kreatív nyelvtanulás

Sokakban felmerül az igény, hogy valahogy máshogy, más formában jobban tudnának nyelvet tanulni. Főleg az iskolai nyelvórákra jellemző az, hogy igazából elcsúsznak abba az irányba, ami pont a nyelvtanulás másságát veszi el.

Ugyanis a nyelvtanulás nem egy száraz megtanulnivaló tantárgy. Nyelvet lehet kreatívan is tanulni, sőt igazából csak úgy kellene. A matekot meg kell érteni, illetve rá kell érezni a logikájára és már mennek is a feladatok. A történelmet lehet szeretni mert érdekes, ahogy a történelem alakult. Vannak benne olyan témák, amik lehet, hogy közelebb állnak valakihez, míg vannak olyanok, amelyek távolabb.

De a nyelvtanulás az lényegében egy készség kialakítása. Ennek a készségnek is vannak részterületei: olvasás, beszéd, írás, és hallás utáni értés. Természetesen emellett ott van a nyelvtani tudás és a szókincs fejlesztése is. Ez utóbbi kettő támogatja és teszi lehetővé azt, hogy a készségterületeken minél könnyebben boldoguljunk.

Ha a gyerekekkel bemagoltatjuk a párbeszédeket és felmondatjuk velük, az nem kreatív nyelvtanulás, az nem másabb mint amikor bármilyen más tantárgy esetében megtanultatunk velük valamit. Le lehet velük íratni velük nyelvtani szabályokat és bemagoltathatjuk velük, de ez se nagyon különbözik attól, ami más órákon történik. Szavakat és szódolgozatokat írunk? Ez sem kreatív nyelvtanulás. Ez miben más, mint amikor történelemből be kell magolnunk évszámokat?

A nyelv az egy élő, képlékeny dolog, ami átszövi mindennapjainkat. Automatikusan használjuk, gondolkodunk az adott nyelven, kommunikálunk, kapcsolatot tartunk a többiekkel. A nyelvet kifejezetten kreatív módon használjuk, hiszen érzéseinket, gondolatainkat a legkülönbözőbb és legelvontabb formákban is ki tudjuk fejezni. Ezért a nyelvtanulás során a játékosság is adja magát.

Egy idegen nyelv megtanulása több kell legyen holmi jegygyártó folyamatnál! Kapcsoljuk be a kreatív oldalunkat és nyugodtan lehet különböző vizualizációs és memóriatechnikákat is tanítani a nyelvtanulóknak.

Pont az idegen nyelv az, amit nagyon jól lehet tanítani, főleg kreatív folyamatokon keresztül. Amiben van élet, mozgás, az jobban megfogja a tanulót és jobban is fog rá emlékezni. Főleg a nyelv esetében, amikor lényegében be is kell élni azokat a fentebb említett készségeket, leginkább amikor a beszédről és beszédértésről beszélünk.

Kifejezetten alsós korosztályú gyerekeknél kihagyhatatlannak kellene lenni a dalok és mondókák tanulásának. Ennek aztán már tényleg csak a tanár fantáziája és kreativitása szab határt, hogy milyen formában dolgozza fel a dalokat. A gyerekek felállhatnak, mozoghatnak, énekelhetnek. És közben megtanulják azokat a nyelvtani és nyelvi elemeket, amelyek a nyelv alapját képezik.

Már ebben a korban elsajátítják úgy a nyelvtani elemeket, hogy lényegében nem kell őket a nyelvtanról oktatni. A dallamok és ritmusok világában ezek az elemek szépen rögzülnek. Később, évekkel később persze majd el lehet nekik magyarázni, hogy miért és hogyan alakulnak azok a nyelvtani dolgok. De már csak akkor, ha a saját nyelvük nyelvtanát is értik.

Az adott órai anyag szókincsét is remekül fel lehet használni kreatív módon a nyelvtanulásban. A gyerekekkel le lehet rajzoltatni a dolgokat és cselekvéseket, majd ezekből memóriakártyákat lehet készíteni. Akár egy kicsit igényesebben beszkennelve és megszerkesztve, vagy csak úgy, hogy előre méretre gyártott papírra rajzolnak.

Ezeket lehet akár csoportosan használni, úgy hogy szópárokat keresnek és közben ki kell mondaniuk az adott szót, vagy párban is lehet őket dolgoztatni és egymásnak megtaníthatják, illetve egymással gyakorolhatják a szókincset. Képes szókártyákat mindig lehet relatíve gyorsan és egyszerűen készíteni.

A szókártyák készítését nagyobb korosztályoknál is bátran lehet használni, felnőtteknél is.

A kommunikációs készségek gyakorlásához pedig a szerepjátékokat lehet remekül felhasználni. Bár kifejezetten a tinédzserek mindentől húzódoznak, amiben szerepelni kell, de ha hozzá szoktatjuk őket akkor előbb vagy utóbb szívesen részt vesznek benne.

Itt is legyünk kreatívak a nyelvtanulásban, semmi se szabjon határt a fantáziánknak. Elő lehet adni kisebb jeleneteket, mint például, hogy a gyerek el akar menni moziba a barátaival, de az anyukája nem engedi, de a gyerek végül meggyőzi, hogy jó, akkor menjen. A jeleneteket a diákokkal együtt is ki lehet találni.

Ha nyelvtanítással foglalkozol, vond be a diákokat az órákra való készülésbe úgy, hogy kérjük meg őket, hogy gyűjtsenek érdekes képeket újságokból, magazinokból. Ezeket is sokrétűen fel lehet használni. Akár arra használjuk, hogy leírjuk, hogy mi történik a képen, vagy néhány kép alapján közösen fogalmazást írnak.

Ha pedig nyelvtanuló vagy és az iskolában pont nem így tanítanak, akkor a felkészülés során tudsz kreatívan gondolkodni. Készítsd el saját magad számára a szótanuló kártyákat! Álljál össze valamelyik osztálytársaddal és tanuljatok együtt! Ezeknek a kreatív nyelvtanulást segítő anyagoknak az elkészítése, majd a gyakorlás velük, jó és hasznos időtöltés.

Ha már komolyabban készülsz, ne csak írásban szedd össze a témákat mondjuk egy nyelvvizsgára, hanem készíts mind-map-et (elme térképet)! Ennek az elkészítése sokkal érdekesebb, ráadásul sokkal vizuálisabb is mint egy folyóírás.

Vissza a bloglistához