Angol mondatok

Milyen angol mondat típusok léteznek és mi a jellemző az angol mondatok szerkezetére? Ha nem túl jó az angolod és szeretnéd fejleszteni, akkor érdemes ezt a cikket elolvasnod ahhoz, hogy jobb angol mondatokat írj és mondj!

Mit érdemes átgondolni az angol mondatokkal kapcsolatban?

  • Milyen elemek szerepelnek az angol mondatokban

  • Milyen hosszú egy angol mondat

  • Tagmondatok

  • Mondatok 'there' és 'it' szavakkal bevezetve

 

Milyen elemek szerepelnek az angol mondatban?

Az angol mondatban szinte minden esetben van alany és állítmány. Azért írom, hogy majdnem minden esetben, mert a beszélt spontán nyelvre sokszor ez nem igaz, mert ott nagyon gyakran csak mondat töredékeket használunk.

 

Viszont az olyan mondatok, amelyek már némi átgondolás alapján születnek, vagy egy elődadás, műsor keretében halljuk őket, már a nyelvtani szabályoknak megfelelőek.

 

És természetesen egy fogalmazás mondataira még inkább jellemző az, hogy az angol nyelv szabályai szerint írjuk őket.

 

They are happy. Ők boldogok.

 

Az angol mondatban, az alany a they, az állítmány are happy. A magyarban az alany az ők, az állítmány a boldogok. A magyar verzió egyébként azért furcsa, mert lényegében nincsen benne ige, mégis mondat. Angolban ha nincsen ige a mondatban, akkor az valójában nem is mondat.

 

Tehát az angol mondatokban ez a minimum, hogy van egy alany és egy állítmány (ige). Ezen kívül természetesen lehetnek határozók is, a mondat végére jönnek a hely és időhatározók.

 

They are happy at home. Ők boldogok otthon. Az otthon itt a helyhatározó.

They are happy at home at the weekends. Ők hétvégén boldogok otthon. At the weekend, időhatározó, hétvégén boldogok.

 

Az angol szórend jóval kötöttebb a magyarénál, lényegében a magyarban bármit bárhová helyezhetünk, értelmes mondat jön ki.

 

Az angol mondatok esetében más a helyzet, a legjobb, ha betartod azt alábbi szórendet:

alany + állítmány + helyhatározó + időhatározó

 

A felkiáltó mondatok és a kérdések is mondatok természetesen.

 

Az angol felkiáltó, illetve felszólító mondatokban nincsen alany, csak állítmány (ige). Open the window, please. Nyisd ki az ablakot kérlek!

 

Az angol kérdő mondatoknak is megvannak a saját szabály szerűségeik, vagy a to be valamelyik alakjával, vagy segéd, illetve modális segédigével teszünk fel kérdést. A kérdő mondatokban a segédigék megelőzik az alanyt.

Are you happy now?

Can you play the violin?

Do you go to work early?

Have you been to America?

 

Milyen hosszú egy angol mondat?

Az angol mondatok lehetnek egyaránt nagyon hosszúak és rövidek is. Igazából az dönti el, hogy milyen stílusban és milyen szövegkörnyezetben használjuk őket.

A beszélt nyelvre a rövid mondatok, illetve akár mondat töredékek a jellemzőek, míg az írott nyelvben lehetnek nagyon hosszú, összetett mondatok.

Going home? Mész haza? Egy laza, odavetett kérdés, a nyelvtani szabály kereteit nem igazán meríti ki.

Her resolution was strengthened in these researches, by the extreme delight which her enquiries seemed to afford to whom she resorted for information. Ez meg pont az előzőnek az ellentéte, jó hosszú és összetett. (A mondat Sir Walter Scott Waverley című regényéből származik.)

A két mondatot a két pólus szemléltetésének szántam.

Az angol mondatok részeiről, azaz a tagmondatokról néhány szó

Tehát az angol mondatok állhatnak több mellékmondatból, (ezek mind tartalmaznak igét), és egyéb mondatrészekből (szavak olyan csoportja, amely nem tartalmaz igét.)

 

With a hasty movement, she opened the door.

With a hasty movement, nincs benne ige, plusz információt ad

she opened the door, önmagában is értelmes egységet alkot, azaz mellékmondatot, van benne ige.

 

Tagmondatok és kifejezések

A tagmondatok olyan szavak csoportjai, amelyekben ige is található, illetve olyan kifejezések, amelyekben nincsen ige.

Amazed at the sight, she stood there with the baby in her arms, that had just woken up. (A látványtól meglepődve ott állt a kicsivel a karján, aki az előbb ébredt fel.)

Ennek a mondatnak a részei:

amazed at the sight - plusz jelentést ad a mondathoz

she stood there with the baby in her arms - ez a fő mondatrész, önmagában is megállja a helyét

that had just woken up - ez egy alárendelő mellékmondat, a jelentése függ a fő mondatrésztől.

 

Angol mondatok there és it szavakkal bevezetve

Vannak olyan angol mondatok, amelyek nem egy alannyal kezdődnek, hanem a there vagy it szavakkal.

A there szót arra használjuk, hogy leírjuk, hogy valami milyen, vagy milyen volt, illetve, hogy valami létezik.

There's a good film on tonight. Ma megy egy jó film.

There were only a few people in the restaurant. Csak néhány ember volt az étteremben.

 

Ennél a mondatszerkezetnél a there is / there are után jön az alany.

 

Amikor az it szó vezeti be a mondatot, akkor sincsen konkrét alanya az angol mondatnak, illetve ha van is alany, akkor az az it után jön.

It is a very good idea to take an umbrella with you. Nagyon jó ötlet ernyőt vinni magaddal.

It was a cold, rainy day. Hideg, esős nap volt.

 

Szeretnéd az angolodat még jobbá tenni? Ha igen, nézd meg ezt a lehetőséget!

Vissza a bloglistához