Az a, an, the névelők használata az angolban

Az angolban a névelők használatát háromféleképpen közelíthetjük meg. Beszélünk a 

  • határozott névelőről: the
  • a határozatlan névelőről: a, a
  • és arról az esetről, amikor az angol nem használ névelőt

​Mikor használ az angol határozott névelőt?

felsőfokú melléknevek használatánál: the nicest person

dolgok általános csoportjánál: the tiger

óceánok, tengerek, folyók, sivatagok neve előtt: The Sahara, the Atlantic

hegyláncok, szigetcsoportok neve előtt: the Andes, the British Isles

bizonyos országok neve előtt: the United States

területek előtt: in the north

szállodák, mozik, színházak neve előtt

újságok neve előtt: the Times

nemzeti csoportok előtt: The English

A határozatlan névelő használata az angolban

foglalkozások előtt: He's an English teacher.

bizonyos számok előtt: a hundred, a thousand, a million

felkiáltásoknál: What a lovely girl!

Amikor nem használunk névelőt az angolban

megszámolhatatlan és elvont főnevek előtt: We had awful weather. Happiness is the most important in life.

kontinensek és országok előtt nem kell: Europe, Germany

hegyek és tavak előtt: Mount Everest, Lake Balaton

falvak, városok előtt

utcák, utak előtt

magazinok neve előtt se kell: Do you read Time magazine?

betegségek előtt: I've got flu, He's got indigestion (kivéve: I've got a headache, I've got a cold.

bizonyos kifejezések előtt: go by bus, go home, on foot

 

angol nyelvtan, Angol tesztek