Angol szóbeli - Útbaigazítás

Útbaigazítás – Asking for and giving directions

Akár tőled kérnek útbaigazítást, akár esetleg neked kell kérned, érdemes néhány alap angol kifejezést tudni, amit gyorsan elő tudsz kapni.

Go straight on.

Menj egyenesen tovább!

Go ahead.

Menj tovább!

Go down George street.

Menj végig a George utcán!

Go past the bank.

Menj el a bank mellett!

Turn left/right.

Fordulj balra/jobbra!

Take the second left.

A második utcán fordulj balra!

Take the third right.

A harmadik utcán fordulj jobbra!

It's on the left/right.

A bal/jobb oldalon van.


 

Amikor az utcán odafordulsz valakihez, akkor az Excuse me. – Elnézést! kifejezéssel szólítsd meg!

És bevezetheted a kérdésedet a következővel:

Can you tell me the way to the …?

Meg tudná mondani hogyan jutok el ….?


 

Egyéb kifejezések:

You'll see it on the left.

A bal oldalon fogod látni.

You can't miss it.

Nem fogod eltéveszteni.

It's not far.

Nincs messze.

It's only about a five-minute walk from here.

Csak kábé öt perc séta innen.


 

Nézzünk egy példa párbeszédet!


 

Excuse me. Can you tell me the way to the library, please?

Elnézést! Meg tudná mondani merre kell a könyvtárhoz menni?

You go down Bridge street until the end.

Menj végig a Bridge utcán a végéig.

Straight on?

Egyenesen tovább?

Yes. And then turn left and you'll see the library on the right. You can't miss it.

Igen. Aztán fordulj balra és a könyvtárat a jobb oldalon fogod látni. Nem fogod eltéveszteni.

How far is it?

Milyen messze van?

Oh, it's really near. You can walk, it's about ten minutes from here.

Ó, nagyon közel van. Sétálhatsz, kábé tíz percre van innen.

Thanks very much.

Köszönöm szépen!


 

Vissza a bloglistához