Összehasonlítások - Comparisons

Gyakoriságot jelölő határozók

Angol igék kétféleképpen

Vannak olyan igék, amelyeket úgymond kétféleképpen tudunk használni. Vagy az alanyhoz (a cselekvőhöz) kapcsolódnak olyan szempontból, hogy azt írják le, hogy az alany mit csinál, vagy hogy az alany mit csinál valakivel. Ugyanaz az ige, csak az egyikben 'csinálja' azt a dolgot, a másikban valaki, vagy valami mással csinálja, másra van hatással.

Angol névelők

Az a, an, the névelők használata az angolban

Az angolban a névelők használatát háromféleképpen közelíthetjük meg. Beszélünk a 

Olyan mint

 

A look like, such as, like, such as, feels like, seems like kifejezések gyakorlására ajánlom a következő tesztet.

Ezeket a kifejezéseket arra tudjuk használni, hogy leírjuk: