Hogyan tudod sikeresen megcsinálni a Nyelvhelyesség vizsgarészt?

Hiányos mondatok kiegészítése felsorolt lehetőségekből

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit csinálsz, ha meglátsz egy ilyen felsorolást?

 

Ez a felsorolása a középszintű angol érettségi 2021 májusi Nyelvhelyesség vizsgarészéből származik.

 

Nem szokott minden érettségi feladatsorban szerepelni ez a típusú feladat a Nyelvhelyességen. 5 féle típusú feladat van, ami előfordulhat, ezekből válogatnak a vizsga összeállításakor. Három feladat szokott lenni a Nyelvhelyesség részen.

 

Ha ránézel a fenti felsorolásra, láthatod, hogy önmagukban konkrétan nincs is jelentésük a szavaknak, csak szövegkörnyezetben, az abban szereplő szavakkal együtt fog konkrétan jelentést nyerni, amit kiválasztasz.

 

Mit jelent ez? Azt, hogy egészében kell tudnod, vagy minimum érezned, hogy milyen nyelvtani elemről vagy szerkezetről van szó.

 

Ezt a szintet hogyan lehet elérni? Két lehetőség van szerintem, egy hogy nagyon gyakran kiteszed magad az angolnak és rád ragadnak a tipikus szerkezetek. Szerintem ez a könnyebbik verzió.

 

A másik lehetőség, hogy tudatosan tanulod a nyelvtani szerkezeteket és felismered a megszerzett tudatos nyelvtani tudásod alapján, hogy mit kell használni. Ez talán több időt és energiát igénylő folyamat.

Természetesen mindenkinek ismernie kell saját magát és tudnia, hogy számára mi a legmegfelelőbb út.

 

Most nézzük meg tüzetesebben a felsorolt szavakat, hogy mik is pontosan és hogyan használjuk őket. Én most a tudatos nyelvtani tudás alapon mutatom be a feladatot.

 

A példában bemutatott szavak:

 

A while B under C during D through

 

Ezek idővel kapcsolatos szavak, de nem használhatjuk mindegyiket egyformán. Ebbe  szövegrészletbe kell választani belőlük.

 

Parents who give up their phones (0) ______ dinner

 

Parents who give up their phones during dinner – Azok a szülők, akik feladják a telefonjukat a vacsora idejére...

 

A during szó jelentése valaminek a folyamán. Azt figyelembe kell venni, hogy amikor lefordítunk egy mondatot, nem lehet mindig pontosan lefordítani az adott szót, mert a magyarban nem fog jól kijönni. Ezért nagyon fontos az angol nyelv ismerete, hogy felismerjük milyen szó illik a szövegkörnyezetbe, magyarul gondolkodva nem biztos, hogy képesek leszünk a megfelelő megoldást megtalálni.

 

Miért nem a while szót használtuk itt, amikor az is azt jelenti, hogy miközben, folyamán? Itt jön képbe a szerkezeti tudás, a while használata akkor lenne jó, ha lenne mellett ige is.

Parents who give up their phones while eating dinner – így jó megoldás lehetne. De mivel az eredeti szövegben csak egy főnév volt – dinner – ez a megoldás nem jöhet szóba.
 

A are like       B have liked  C used to like            D would like

 

Ránézésre látszik, hogy itt azt akarják tesztelni ismered-e stabilan a like szó használatát.

Többféle jelentése is van, attól függően milyen szövegkörnyezetben használjuk.

 

are like – valaki vagy valami valamilyen

have liked – valaki vagy valami valamit szeretett nemrég, onnan tudjuk hogy nemrég, hogy present perfect igeidő a have segédige miatt

 

used to like – valaki valamit régebben rendszeresen szeretett csinálni a used to szerekezet miatt tudjuk ezt

 

would like – valaki valamit szeretne csinálni, ezt meg a would modális segédige alapján tudjuk

Szóval egy röpke kis részbe ennyi minden nyelvtani elemet bele lehet zsúfolni

 

És akkor nézzük a szövegrészt, ahová be kell illeszteni a hiányzó részt

 

In December, Frankie & Benny’s is running its “no-phone” campaign as they (9) ______ to see more families who pay attention to each other at the dinner table

 

… as they would like to see more families who pay attention to each other – mivel szeretnének több családot látni, akik figyelmet szentelnek egymásnak

 

A többinek egyértelműen nincsen itt értelme.

 

 

A make           B could           C try   D needed

 

ebben a listában igék vannak, tehát valamilyen cselekvésről van szó, amit az üresen hagyott részbe be kell illesztenünk

 

“We looked at various ways we (10) ______ encourage people to communicate with each other -

Megnéztük a különböző módjait … bátorítsuk az embereket, hogy kommunikáljanak egymással.

 

A make, try és needed igék azért nem jöhetnek itt szóba, mert két igét csak simán nem tehetünk egymás után. Ugye nem akarnál olyasmit írni hogy we make encourage people, we try encourage people, we needed encourage people. Ezek így nagyon rosszak. Akkor lehetne őket használni, ha a két ige közé betennénk egy to szót. De értelem alapján akkor is csak a we needed to encourage people jöhetne szóba.

 

De mivel nem volt to, ezért csak a could jöhet szóba, ami egy modális segédige. Modális segédige után az ige csak simán önmagában, az egyszerű jelenidős alakjában áll.

 

We looked at various ways we could encourage people to communicate with each other – Megnéztük a különböző módjait annak, hogyan tudnánk az embereket arra bátorítani, hogy kommunikáljanak egymással
 

A we’ve found           B we’d find    C we’ve founded       D we might find

 

Itt a segédige és igealak kombinációt kell tudni felismerni

 

A we've found – ez egy present perfect alak, arra utal, hogy valamit nemrég találtun

B we'd find – a 'd itt a would rövidítése, valamit találnánk

C we've founded – ez rossz, mert nincs olyan, hogy founded, a find igének a múlt alakja found

D we might find – a might modális segédigével lehetségességet fejezünk ki, lehet, hogy találni fogunk

 

A C lehetőség kilőve, vajon a másik háromból melyik illik bele a szövegbe?

 

to communicate with each other at the dinner table, and (11) ______ that giving families the chance to put down their phones – kommunikáljanak a vacsoraasztalnál és ….. hogy a családok megkapják a lehetőségek, hogy letegyék a telefonjaikat

 

Itt most az a helyzet állt elő, hogy nem elég csak ezt a mondatszakaszt nézni, ahhoz, hogy meg lehessen a mondatrész értelmét találni, így nagyobb szakaszt kell nézni

 

“We looked at various ways we (10) ______ encourage people to communicate with each other
at the dinner table, and (11) ______ that giving families the chance to put down their phones


Így már egyértelműen látszik, hogy a we've found lehetőség szükéges ide.

 

Megnéztük a különböző módjait annak, hogyan tudnánk az embereket arra bátorítani, hogy kommunikáljanak egymással a vacsoraasztalnál és azt találtuk, hogy ha megadjuk a családoknak a lehetőséget, hogy letegyék a telefonjaikat a vacsoraasztalnál

 

a we've found present perfect szerkezet, azért ezt használták, mert most nemrég találták meg azt a bizonyos lehetőséget. Itt ugyebár tisztában kell lenni a present perfect – befejezett jelen használatával
 

A lots              B several        C couple         D few

 

Itt a mennyiséggel kapcsolatos kifejezéseket és nyelvtani elemeket kell tudni

 

lots – sok, magában nem szokott állni, of szokott mögötte lenni

several – számos

couple – néhány, ezután is of szokott állni

few – néhány, megszámolható főnevekkel szokott lenni, tehát utána többes számú főnévnek kell állnia

 

“We looked at various ways we (10) ______ encourage people to communicate with each other
at the dinner table, and (11) ______ that giving families the chance to put down their phones
for a (12) ______ of hours is a great opportunity to bring them closer to each other,” a Frankie
and Benny’s spokesperson explained

 

for a couple of hours – néhány órára

 

A would get   B had left       C have saved             D are sending

 

Itt a felsorolt lehetőségekből azt látszik, hogy az igeidőre kell odafigyelnünk

 

would get – kapna, ez egy feltételes szerkezet

had left – ez egy past perfect – befejezett múlt, akkor használjuk, ha egy cselekvés hamarabb történt mint egy másik múltbeli cselekvés

have saved – present perfect, akkor használjuk, ha valami nemrég történt

are sending – folyamatos jelen, valami most történik
 

Na akkor melyik verzió illik bele a mondatba?
“By putting away screens parents (13) ______ the message that their children are important to them …
By putting way screens parents are sending the message that their children are important to them …

Azzal, hogy a kijelzőket elrakják, a szülők azt az üzenetet küldik hogy a gyerekeik  fontosak a számukra …

 

A had left és a have saved énszerintem egyértelműen nem jó megoldás itt. Viszont azt el tudom képzelni, hogy valaki a would get lehetőséget választaná, ezt relatíve könnyű félreérteni. De persze ez sem jó megoldás. Így a mondat azt jelentené, hogy Azzal, hogy a kijelzőket elrakják, a szülők azt az üzenetet kapnák, hogy a gyerekeik fontosak a számukra … Ennek a jelentése nem egészen frankó.

 

A and             B without       C while           D instead

 

and – és, két mondatrészt köt össze

without – nélkül, ezután vagy egy főnevet vagy egy -ing-es alakú igét használunk

while – miközben, utána -ing-es alakú igét használunk

instead – helyett, utána kell egy of

 

Parents are role models in everything that they do, so by talking to their kids (14) ______ reading and typing messages they are teaching their kids when and where technology use is appropriate.”
 

without reading and typing messages

 

A szülő mindenben példát mutatnak, amit csak csinálnak és azáltal, hogy úgy beszélnek a gyerekeikkel, hogy nem olvasnak és küldenek üzeneteket közben, azt tanítják a gyerekeiknek, hogy mikor és hogyan lehet a technológiát helyesen használni.

 

Szóval, itt arra kell rájönni, hogy arról van szó, hogy üzenetek olvasása és küldése nélkül beszélnek a szülők a gyerekeikkel

 

A need            B had to         C must           D may

 

Segédigék használatát kell itt tudni.

 

need – szüksége van valamire, to-va együtt kell használni, need to

had to – kellett valamit csinálni

must – muszáj valamit csinálni

may – lehetségesség kifejezése

 

a must és may után csak simán tesszük oda az igéket

 

If parents want to use the promotion, they (15) ______ put their phones in a special box before
the meal begins.


A must a helyes szó. they must put their phones in a special box – bele kell tenniük a telefonjaikat egy speciális dobozba.

 

A need akkor lehetett volna lehetséges megoldás, ha a to szó is ott lenne utána, hasonló lenne így a jelentése, hogy be kell hogy tegyék a telefonjaikat.

 

A sent back    B hand           C be given up                        D be returned

 

Ezúttal megint igéken van a figyelmünk.

 

After dinner, the phones will (16) ______ to them, and their children’s meals will be free of charge.
Ebben az esetben azt kell felismerni, hogy szenvedő szerkezetre van szükség. A szenvedő szerkezet esetében mindig kell hasznáni a létigét plusz az ige harmadik alakját (vagy ha szabályosan képzett az ige, akkor az -ed végződésű alakját)

 

A megoldás the phones wil be returned to them.

 

Vacsora után, a telefonokat vissza fogják nekik adni és a gyerekeik étkezése ingyenes lesz.


Zárásként azt említeném még meg, hogy szerintem ennél a típusú feladatnál nagyon hasznos az, ha vissza tudsz emlékezni, hogy az adott nyelvtani elemeknél mit tanultatok.

 

Ha vissza tudsz emlékezni szuper, de azt is el tudom képelni, hogy semmi nem dereng. Mit tudsz ebben az utóbbi esetben tenni?

 

Azt javaslom, hogy vedd elő az angol tankönyveidet és nézd át a nyelvtani részeket. Eddig valószínűleg nem foglalkoztál a nyelvtannal ennyire tudatosan, de most tedd meg!


Töltsd le pdf formában!